Definicja

Powrót

 

 

 Aktualna definicja opracowana przez AACC ( American Association of Cereal

Chemists) brzmi: "Błonnik pokarmowy stanowią części jadalne roślin lub

węglowodany nieskrobiowe, które są odporne na trawienie i wchłanianie w jelicie

cienkim; podlegają częściowej lub całkowitej fermentacji w jelicie grubym. Błonnik

obejmuje: polisacharydy, oligosacharydy, ligninę oraz roślinne substancje

towarzyszące. Błonnik przyczynia się do dobroczynnego oddziaływania

fizjologicznego, obniża poziom cholesterolu i glukozy we krwi".